Michelle93 » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Belangrijke uitvindingen in de Industriële Revolutie

Tijdens de Industriële Revolutie zijn er een hoop nieuwe dingen uitgevonden, zonder de Industriële Revolutie was er bijvoorbeeld geen schoon toilet of elektriciteit. De belangrijkste uitvindingen tijd…

Drie theorieën ter verklaring van crimineel gedrag

In dit essay worden er drie theorieën behandeld waarom er mensen zijn die crimineel gedrag vertonen of kunnen gaan vertonen. De etiketteringstheorie, bindings- of integratietheorie en de sociobiologis…

Hoe verspreidde de klassieke cultuur zich door Europa?

De eerste drie deelvragen gaan over de mensen die de cultuur die wij nu hebben mogelijk hebben gemaakt. De vier deelvragen die daarna komen gaan vooral over wat de Romeinen hebben overgenomen van de G…

Invloed van de burger door middel van democratie

‘Zoveel mensen, zoveel wensen’ wordt wel eens gezegd. Dit kan een probleem opleveren als je het hebt over het bestuur van een land. Er zijn te veel mensen die verschillende dingen willen, dit levert v…

Slavenhandel in Amerika

In de achttiende eeuw begon de slavenhandel, deze werd gezien als een zeer winstgevende handel. Slaven werden getransporteerd van Afrika naar Amerika, ze worden mishandeld en vernederd en ze zijn hun…

Abolitionisme; afschaffing van de slavernij

Haïti was het eerste land dat officieel de slavernij afschafte, Groot-Brittanië het tweede en Nederland één van de laatste. Slavenhandel en slavernij waren gewoon in veel landen, toch ging dat eind ac…

Voor- en nadelen Euro voor Nederland

Er worden tegenwoordig een hoop discussies gevoerd over de Euro, er zitten zowel voordelen als nadelen aan de munt. Hier staan alle voordelen en nadelen uitgelegd.

Invloed van de Industriële Revolutie op de bevolking

De Industriële Revolutie is een groot en belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, het heeft ons gebracht waar we nu zijn. Door de Industriële Revolutie hebben wij nu dingen die anders niet mogelijk…

Theorieën ter verklaring van onderontwikkeling

In de afgelopen 150 jaar zijn er veel verschillende redenen bedacht waarom sommige landen rijk worden en andere landen niet. Deze theorieën gaan terug naar het verlichtingsdenken uit de achttiende eeu…

De gevaren van internet

Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het is een handig medium, maar gevaar ligt vaak op de loer. Er zijn namelijk ook mensen die misbruik maken van de mogelijkheden van dit wereld…